Exteriérová terasa okolo bazénu a chodníky z travertínu

Informácie o projekte:

Realizovali sme krásny projekt z travertínu ivory médium okolo bazénu a v priľahlých chodníkoch. Taktiež už štandardne sme investorovi odporučili realizáciu šachtového poklopu z travertínu, aby nebol na dlažbe vôbec vidieť a celý výsledok tak bol esteticky na najvyššej úrovni.

 

Podobné projekty: