Exteriérové terasy okolo modernej vily z prírodného kameňa travertín

Informácie o projekte:

V tomto projekte nádhernej vily zvolil investor travertín ako jediný materiál na exteriérové terasy. Taktiež použil travertín na parapety. V gálerií je vidieť aj stav pred, počas a po ukončení pokládky – ako sa tento projekt postupne dokončoval.

Podobné projekty: