Príjazdová cesta, exteriérová terasa a chodník z travertínu