Obklad toalety – projekt Tri Veže v Bratislave

Informácie o projekte:

V byte komplexe Tri Veže v Bratislave sme okrem kúpeľne  realizovali i pokládku toalety v travertíne. Opäť okrem predaja materiálov sme zabezpečili i pokládku obkladov a podlahy, čiže klient má v náväznosti na naše bonusy nárok na predĺženú záručnú dobu. V záujme udržať si rovnaký koncept celého bytu, v toalete tak ako kúpeľni sme použili rovnaké rozmery obkladov ako i rovnaký druh travertínu.

 

Podobné projekty: